INTERN LUFTRENS TIL FØDEVAREVIRKSOMHEDER

Daglig eksponering for sporer resulterer i flere sygedage og forårsager allergi.

Ifølge Astma-allergiforbundet er skimmel- svampe et stigende problem som kan forårsage træthed, svimmelhed, astma anfald, åndedræts og koncentrations- besvær, hovedpine, infektioner, udslæt, eksem etc.

Gær og Skimmelsvamp, producerer sporer for at sprede sig. De luftbårne sporer spreder sig udover de nærværende områder for at finde nye ressourcer og starte helt nye kolonier. De er enkelt- stående celler udstødt af kolonien.

Så når enten forhold ændrer sig, eller de nærværende ressourcer er udtømt vil de søge at aktivere spredningen, ligesom den mindste bevægelse, ændring eller berøring vil kunne aktivere selve spore udstødelsen.

Flere af skimmelsvampene er giftige. Giftvirkningen stammer fra stoffer
som udskilles og optages i luften ifm. svampevæksten (mykotoksiner).

Sporer og myceliedele der løsrives/udstødes fra både døde og levende dele af skimmelsvampen, hvirvles op i luften og indåndes herefter.

Ring til os for at høre mere om vores luftrensningsløsninger
+45 44128866

Med implementering af Airgle® luftteknologi er det muligt at :

 • Reducere levende Sporer

 • Forkorte/undgå genhusning

 • Forbedre indeklimaet og produktiviteten

 • Sænke antallet af sygedag

 

 

 • Reducere risikoen for krydskontaminering

 • Optimere hygiejnekrav

 • Fjerne Bakterier og Vira effektivt

 • Bidrage til en sund udvikling

VELEGNET TIL OMRÅDER MED HØJE HYGIEJNEKRAV

Airgle® AG900, der oprindeligt er designet til hospitaler kan nu kombineret med overfladerengøringer hjælpe med at effektivisere produktiviteten og sundheden gennem et rent indemiljø.

Airgle® AG900, der er klassificeret af FDA som værende en desinficerende medicinsk enhed i klasse 1.

Teknologien skiller sig ud fra mængden, og anbefales blandt andet til rum og områder der grænser op til eller er angrebet af feks skimmel, gær, lugtgener, bakterier, afgasning etc.

EGENSKABER – SÅDAN VIRKER AIRGLE® AG900

 • MERV-19, cHEPA-filter fjerner partikler på ned til 0,003 mikrometer med en effektivitet på 99,999%.

 • Det patenterede Titanium Pro® modul ødelægger ved hjælp af hydroxylradikaler skadelige organiske stoffer som vira.

 • Aktivt kul fjerner farlige gasser og kemikalier.

 • Lydsvag, effektiv ventilator sikrer hurtige luftudskiftninger i lokalet. (ACH)

TITANIUM PRO® MODULET

MIKROBIEL REDUCERING AF FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER, BAKTERIER OG VIRUS

Hvert minut genererer det patenterede, topmoderne Titanium Pro®- modul millioner af hydroxylradikaler – dvs. molekyler, der består af ilt- og brintatomer.

Hydroxylradikaler reagerer kemisk med luftbårne organiske forurenende stoffer og nedbryder dem til enkle molekyler som kuldioxid og vand. Radikalerne ødelægger dermed levende sporer, bakterier, skimmel og vira.

Radikalerne nedbryder desuden flygtige organiske forbindelser (VOC’er) – fx genefremkaldende gasser fra rengøringsvæsker og ubehagelige lugte (tobaksrøg, afgasning fra maling m.m.)

Luften i rummet trækkes ind i Airgle®-enheden, hvor den først filtreres og renses af gas- og lugtfilteret og derefter af cHEPA-filteret. Titanium Pro® genererer derefter hydroxylradikaler til den netop rensede luft, der kommer fra filtrene, hvorefter den rene luft frigives.

 

KEMIKALIE- OG LUGTFILTRERING MED BÆREDYGTIGE RESSOURCER

Kokosnøddeskaller er en bæredygtig ressource, og de bruges i Airgle® AG900 til at sikre høj kapacitet i teknologiens kemikalie- og luftrensning.

Kokosnøddeskallerne kan omdannes til aktivt kul med et ekstremt højt overfladeareal, der har evnen til at opsamle kemikalier, tobaksrøg, lugte og flygtige organiske forbindelser (VOC’er).

Inde i AG900 findes 2,7 kg aktivt kul. Dermed har AG900 en høj kapacitet til at opfange VOC’er og andre forurenende stoffer.

 

BRYD SMITTEKÆDER MED KRAFTFULD LUFTRENSNING

Dråber fra host og nys med SARS-COV-2 (coronavirus) kan forblive i luften i timevis. VOC’er forbliver luftbårne på ubestemt tid, og mange andre luftbårne patogener har meget langsomme udfældningshastigheder og kan holde sig svævende i luften i timer eller dage.

Jo kortere tid et patogen hænger i luften, desto lavere er risikoen for smitte og krydskontaminering. Derfor anbefaler Airgle® mindst 5 ACH (ACH = luftudskiftninger pr. time) i risikoområder.

AG900 leverer 5 ACH til et rum på 60 kvadratmeter – hvilket svarer til én ACH hvert 12. minut.

KRAFTFULD OG PRAKTISK 

 • Ultra lydsvag motorteknologi

 • Aluminiumskabinet

 • Letudskiftelige filtre

 • Handy fjernbetjening

 • Ozonfri teknologi

 • Energy Star-kvalificeret

 • Programmerbart LCD-kontrolpanel

 • Auto- og nattilstande

 • Variabel timer

 • Overvågning af luftkvalitet

 • Plug and Play-teknologi

 

INTELLIGENT KONTROLTEKNOLOGI

Den intelligente kontrolteknologi i Airgle®-appen gør det muligt for administratorer at overvåge og kontrollere alle Airgle®-enhederne på afstand.

FUNKTIONERNE OMFATTER:

 • Cloudbaseret fjernstyring af +100 enheder

 • Administration af enheder fra flere lokationer

 • Mulighed for oprettelse af avancerede tids- og datoskabeloner

 • Smartregulering af hastighed og drift

 • Overvågning af luftkvaliteten i realtid

 • Intelligent filtermonitorering

TEKNOLOGISK ÆSTETIK

Airgle® luftteknologi er konstrueret i et kabinet af aluminium med indsugningstæt design og fremstår som indbegrebet af høj kvalitet.

Hver komponent opfylder UL507- sikkerhedscertificeringen samt FDA, CSS og AHAM-standarder.

 • Lufttæt design

 • Ultra lydsvag motor

 • Infrarød fjernbetjening

 • Tredobbelt filtrering

 • Aluminiumskabinet

 • 360-graders hjul

 

ALUMINIUMSRAMMER GIVER STØRRE BESKYTTELSE

Airgle® luftfiltre har rammer af aluminium, som opfylder CDC-anbefalingerne for filtre. Metalrammer giver større beskyttelse mod bakterier og skimmelsvamp end materialer som fx papir, træ eller skumplast.

Airgles aluminiumsfilterrammer er stive, så ændringer i temperatur og fugtighed ikke får dem til at ændre form eller nedbrydes.

Den faste form er en nøglekomponent i den 100% forsegling, der sikrer, at al luft, der suges igennem teknologien fra Airgle®, passerer direkte gennem filtrene.

 

UNICEF

Airgle® er blevet udvalgt til at indgå i et såkaldt LTA (Long Term Arrangement) – altså et længerevarende partnerskab som leverandør af luftrensere til FN’s børnefond, UNICEF.

Luftrenserne bruges blandt andet i katastrofe- og højrisikoområder til at skabe så rene miljøer, som det teknisk er muligt.

UNICEF arbejder for børns rettigheder i over 190 lande og territorier.