Luftrensning til Klinikker & Venteværelser

AIRGLE® SIKKERT INDEKLIMA TIL LÆGEKLINIKKER & VENTEVÆRELSER

I lokaler med dårligt indeklima vil det ofte kunne mærkes i form af fysiske symptomer som hovedpine, træthed og tørre øjne og slimhinder.

Medarbejdere og patienter i klinikker er særligt udsat for større smitte- risiko, fordi patientbehandlingen ofte kræver fysisk kontakt mellem patient og behandler. Dårligt indeklima påvirker den generelle trivsel og ydeevne.

Med en Airgle® luftrenser bliver luften i behandlingslokalerne renset for skadelige organiske stoffer, imens aktivt kul eliminerer farlige gasser ogkemikalier. På den måde sikres et sundere indeklima, der giver bedre mulighed for at kunne koncentrere sig og præstere.

Luftrenseren fjerner også smittebærende aerosoler med f.eks influenzavirus eller COVID-19 fra luften i løbet af ganske få minutter, og smitterisikoen reduceres dermed markant.

Mekanisk Afstand® – Smittespredning forebygges ved at reducere mægden af potentielle luftbårne patogener i områder med mennesker. Metoden adskiller sig dermed fra social afstand, hvor antallet af mennesker samlet samme sted skal reduceres.

Ring til os for at høre mere om vores luftrensningsløsninger

OPNÅ EN MEDICINSK GRAD AF LUFTRENSNING I KLINIKKEN

Airgle® AG900 er oprindeligt designet til hospitaler, og derfor kan jeres konsultationsrum, venteværelser, personalerum mfl. nu få samme høje grad af kvalitet i luftrensningen, som den kendes fra sundhedssektoren.

Airgle® AG900 er klassificeret af FDA som en Klasse I desinficerende medicinsk enhed. Luftrenseren er udstyret med et avanceret MERV-19 cHEPA-filter, der effektivt og dokumenteret fjerner 99,999% af luftbårne partikler og vira helt ned til 0,003 mikrometer.

Dermed er en Airgle® AG900 luftrenser et dokumenteret og effektivt middel til at fjerne aerosoler som f.eks SARS-CoV-2 (coronavirus), influenza og almindelig forkølelsesvirus fra luften. Det reducerer smittespredningen markant.

EGENSKABER – SÅDAN VIRKER AIRGLE® AG900

 • MERV-19, cHEPA-filter fjerner partikler på ned til 0,003 mikrometer med en effektivitet på 99,999%.

 • Det patenterede Titanium Pro® modul ødelægger ved hjælp af hydroxylradikaler skadelige organiske stoffer som vira.

 • Aktivt kul fjerner farlige gasser og kemikalier.

 • Lydsvag, effektiv ventilator sikrer hurtige luftudskiftninger i lokalet. (ACH)

TITANIUM PRO® MODULET

MIKROBIEL REDUCERING AF FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER, BAKTERIER OG VIRUS

Hvert minut genererer det patenterede, topmoderne Titanium Pro®- modul millioner af hydroxylradikaler – dvs. molekyler, der består af ilt- og brintatomer.

Hydroxylradikaler reagerer kemisk med luftbårne organiske forurenende stoffer og nedbryder dem til enkle molekyler som kuldioxid og vand. Radikalerne ødelægger dermed levende sporer, bakterier, skimmel og vira.

Radikalerne nedbryder desuden flygtige organiske forbindelser (VOC’er) – fx genefremkaldende gasser fra rengøringsvæsker og ubehagelige lugte (tobaksrøg, afgasning fra maling m.m.)

Luften i rummet trækkes ind i Airgle®-enheden, hvor den først filtreres og renses af gas- og lugtfilteret og derefter af cHEPA-filteret. Titanium Pro® genererer derefter hydroxylradikaler til den netop rensede luft, der kommer fra filtrene, hvorefter den rene luft frigives.

 

KEMIKALIE- OG LUGTFILTRERING MED BÆREDYGTIGE RESSOURCER

Kokosnøddeskaller er en bæredygtig ressource, og de bruges i Airgle® AG900 til at sikre høj kapacitet i teknologiens kemikalie- og luftrensning.

Kokosnøddeskallerne kan omdannes til aktivt kul med et ekstremt højt overfladeareal, der har evnen til at opsamle kemikalier, tobaksrøg, lugte og flygtige organiske forbindelser (VOC’er).

Inde i AG900 findes 2,7 kg aktivt kul. Dermed har AG900 en høj kapacitet til at opfange VOC’er og andre forurenende stoffer.

 

BRYD SMITTEKÆDER MED KRAFTFULD LUFTRENSNING

Dråber fra host og nys med SARS-COV-2 (coronavirus) kan forblive i luften i timevis. VOC’er forbliver luftbårne på ubestemt tid, og mange andre luftbårne patogener har meget langsomme udfældningshastigheder og kan holde sig svævende i luften i timer eller dage.

Jo kortere tid et patogen hænger i luften, desto lavere er risikoen for smitte og krydskontaminering. Derfor anbefaler Airgle® mindst 5 ACH (ACH = luftudskiftninger pr. time) i risikoområder.

AG900 leverer 5 ACH til et rum på 60 kvadratmeter – hvilket svarer til én ACH hvert 12. minut.

KRAFTFULD OG PRAKTISK 

 • Ultra lydsvag motorteknologi

 • Aluminiumskabinet

 • Letudskiftelige filtre

 • Handy fjernbetjening

 • Ozonfri teknologi

 • Energy Star-kvalificeret

 • Programmerbart LCD-kontrolpanel

 • Auto- og nattilstande

 • Variabel timer

 • Overvågning af luftkvalitet

 • Plug and Play-teknologi

 

INTELLIGENT KONTROLTEKNOLOGI

Den intelligente kontrolteknologi i Airgle®-appen gør det muligt for administratorer at overvåge og kontrollere alle Airgle®-enhederne på afstand.

FUNKTIONERNE OMFATTER:

 • Cloudbaseret fjernstyring af +100 enheder

 • Administration af enheder fra flere lokationer

 • Mulighed for oprettelse af avancerede tids- og datoskabeloner

 • Smartregulering af hastighed og drift

 • Overvågning af luftkvaliteten i realtid

 • Intelligent filtermonitorering

TEKNOLOGISK ÆSTETIK

Airgle® luftteknologi er konstrueret i et kabinet af aluminium med indsugningstæt design og fremstår som indbegrebet af høj kvalitet.

Hver komponent opfylder UL507- sikkerhedscertificeringen samt FDA, CSS og AHAM-standarder.

 • Lufttæt design

 • Ultra lydsvag motor

 • Infrarød fjernbetjening

 • Tredobbelt filtrering

 • Aluminiumskabinet

 • 360-graders hjul

 

ALUMINIUMSRAMMER GIVER STØRRE BESKYTTELSE

Airgle® luftfiltre har rammer af aluminium, som opfylder CDC-anbefalingerne for filtre. Metalrammer giver større beskyttelse mod bakterier og skimmelsvamp end materialer som fx papir, træ eller skumplast.

Airgles aluminiumsfilterrammer er stive, så ændringer i temperatur og fugtighed ikke får dem til at ændre form eller nedbrydes.

Den faste form er en nøglekomponent i den 100% forsegling, der sikrer, at al luft, der suges igennem teknologien fra Airgle®, passerer direkte gennem filtrene.

 

UNICEF

Airgle® er blevet udvalgt til at indgå i et såkaldt LTA (Long Term Arrangement) – altså et længerevarende partnerskab som leverandør af luftrensere til FN’s børnefond, UNICEF.

Luftrenserne bruges blandt andet i katastrofe- og højrisikoområder til at skabe så rene miljøer, som det teknisk er muligt.

UNICEF arbejder for børns rettigheder i over 190 lande og territorier.