LUFTRENSNING MUSEER

Sikring af luftkvalitet – Museer, magasiner og arkiver
En skånsom hyldest til fortiden, en videnskabelig skærm mod fremtiden.

Beskyttelse af Kulturarv:

Museer er tidslommer af historie og kultur, hvor tidens mest dyrebare øjeblikke bevares og fejres. Hver genstand, hvert værk, hver skat, de rummer, er ikke kun vores forbindelse til fortiden, men også et løfte om at skabe fremtiden. Som kuratorer af disse uvurderlige skatte, er det vores ansvar at beskytte dem mod tidens tand, skæbnens luner og de skjulte trusler i luften, som selv de mest erfarne øjne ikke kan se.

Vores medicinske luftrensningsenheder fra Airgle® Medical Grade tilbyder ikke kun en skånsom hyldest til de skatte, der er blevet os betroet, men også en videnskabelig skærm, der beskytter dem mod usynlige trusler, som truer med at ælde dem før tid.

Videnskabelig baggrund:

Museer er ikke blot steder med historiske artefakter; de er levende fortællinger om vores kulturarv. Men bag de robuste vægge og klimastyrede udstillingslokaler er der skjulte farer. Luftforureninger, mikroskopiske partikler og skadelige kemikalier er stille og roligt ved at undergrave vores skatte, selv når vi ikke ser det ske.

Ring på  +45 4412 8866

Vores medicinske luftrensningsenheder, udstyret med cHEPA- og højaktivt kulfilter, og Titanium Pro® moduler, står i spidsen for kampen mod disse trusler ved at:

 • Fjern skadelige partikler og forurenende stoffer: Selv de mest usynlige partikler har potentiale til at forringe vores skatte. Vores teknologi fjerner dem med kirurgisk præcision.
 • Stabiliser luftfugtighed og temperatur: Svingninger i luftfugtighed og temperatur kan forårsage alvorlig skade over tid. Vores enheder skaber et konstant og skånsomt klima.
 • Neutraliser VOC’er og andre kemikalier: Usynlige kemikalier i luften kan forværre skaderne. Vores systemer neutraliserer dem, så dine skatte kan trives i ren luft.

Med brugen af medicinsk udstyr introducerer vi dig til en videnskabelig revolution inden for museal bevarelse, og et løfte om at værne om vores fortid for at forme fremtiden.

Skadelige partikler:

 • Mikroskopisk korrosion: Vejstøv og industrielt snavs, usynlige for det blotte øje, kan være korrosive og føre til mikroskopisk korrosion.
 • Overfladeskader: Selv støv og snavs kan ridse og forringe dine skatte med tiden.
 • Forringelse af interiør: Partikler kan trænge ind i kabiner, skade indvendige overflader og materialer som læder, træ og metal.

VOC’er og andre gasarter i luften:

 • Materialetræthed: Kemikalier udsendt fra rengøringsmidler og byggematerialer kan forårsage nedbrydning af plastik, gummi og andre materialer brugt i dine skatte.
 • Oxidering og misfarvning: Nogle gasarter kan forårsage oxidering, hvilket fører til misfarvning og forringelse af metaldele.
 • Kemisk reaktion med maling: Visse kemikalier i luften kan reagere med bilens maling, hvilket resulterer i matning eller misfarvning.

Kemi i luften:

 • Langvarig skade: Selv lave koncentrationer af kemikalier kan over tid forårsage skader, der måske først opdages efter flere år.
 • Forringelse af elektriske komponenter: Nogle kemikalier i luften kan korrodere elektriske komponenter og føre til dyre reparationer.
 • Påvirker helhedsindtrykket: Samlet æstetisk og funktionel tilstand af dine skatte kan blive forringet, hvilket påvirker deres værdi og præsentation.

 Avanceret beskyttelse mod svævestøv:
Vores medicinske luftrensningsenheder eliminerer ikke kun synlige partikler, men går et skridt videre for at bekæmpe svævestøv, de ekstremt fine partikler, der kan blive i luften i lang tid. Disse usynlige partikler har også potentiale til at påvirke dine samlinger:

 • Mikroskopisk korrosion: Svævestøv kan sætte sig på overflader og i sprækker, hvilket fører til langsom, men konstant, korrosion.
 • Æstetiske skader: Svævestøv kan skabe et tyndt lag på dine skatte, hvilket forringer deres glans og visuelle appel.
 • Luftkvalitetsproblemer: Miljøfremmede partikler påvirker generel luftkvalitet, hvilket er ufordelagtigt for både skatte og mennesker.

 Teknologiens fordele:

 • Forlænget levetid: Ved at reducere korrosive faktorer øges levetiden for dine skatte markant.
 • Bevaret værdi: En velholdt samling opretholder sin værdi og kan endda stige i værdi over tid.
 • Optimal visuel præsentation: Renset luft betyder mindre støv og snavs, hvilket bevarer din samling i topform.
 • Sundt miljø: Beskyttelse af dine skatte er også beskyttelse af dig og dem, der nyder din samling.

 Design og tilpasning: Vores enheder er designet med æstetik for øje og kan tilpasses til at matche ethvert museumsmiljø.

Konklusion: Beskyttelsen af dine samlinger kræver mere end blot opmærksomhed på udstillingerne. Det kræver opmærksomhed på miljøet, hvor de opbevares. Ved at kontrollere luftkvaliteten og fjerne skadelige partikler, VOC’er og kemiske forureninger, sikrer du, at hvert kunstværk og hver genstand bevares i deres bedste tilstand – både æstetisk og funktionelt.

Airgle® Medical Grade luftteknologi er ikke kun en investering i avanceret beskyttelse mod synlige trusler, men også mod de usynlige, fine partikler, der kan have en langvarig indvirkning. Så lad ikke tidens tand og de skjulte farer i luften ælde dine uvurderlige samlinger.

Med Airgle® Medical Grade får du ikke kun avanceret beskyttelse, men også ro i sindet, der følger med visheden om, at din museums samlinger nu bevares med kirurgisk nøjagtighed.

AVANCERET PARTIKELFILTRERING MED AIRGLE® CHEPA-FILTERET

Airgle® cHEPA-filteret kan rense til renrumsniveau med medicinsk kvalitet samt en effektivitet på over 99,999%.

Filteret fjerner forurenende stoffer så små som 0,003 mikrometer og renser dokumenteret og hurtigt luften for blandt andet støv, pollen, tobaksrøg, bakterier og virus.

EGENSKABER – SÅDAN VIRKER AIRGLE® AG900

 • MERV-19, cHEPA-filter fjerner partikler på ned til 0,003 mikrometer med en effektivitet på 99,999%.

 • Det patenterede Titanium Pro® modul ødelægger ved hjælp af hydroxylradikaler skadelige organiske stoffer som vira.

 • Aktivt kul fjerner farlige gasser og kemikalier.

 • Lydsvag, effektiv ventilator sikrer hurtige luftudskiftninger i lokalet. (ACH)

TITANIUM PRO® MODULET

MIKROBIEL REDUCERING AF FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER, BAKTERIER OG VIRUS

Hvert minut genererer det patenterede, topmoderne Titanium Pro®- modul millioner af hydroxylradikaler – dvs. molekyler, der består af ilt- og brintatomer.

Hydroxylradikaler reagerer kemisk med luftbårne organiske forurenende stoffer og nedbryder dem til enkle molekyler som kuldioxid og vand. Radikalerne ødelægger dermed levende sporer, bakterier, skimmel og vira.

Radikalerne nedbryder desuden flygtige organiske forbindelser (VOC’er) – fx genefremkaldende gasser fra rengøringsvæsker og ubehagelige lugte (tobaksrøg, afgasning fra maling m.m.)

Luften i rummet trækkes ind i Airgle®-enheden, hvor den først filtreres og renses af gas- og lugtfilteret og derefter af cHEPA-filteret. Titanium Pro® genererer derefter hydroxylradikaler til den netop rensede luft, der kommer fra filtrene, hvorefter den rene luft frigives.

 

KEMIKALIE- OG LUGTFILTRERING MED BÆREDYGTIGE RESSOURCER

Kokosnøddeskaller er en bæredygtig ressource, og de bruges i Airgle® AG900 til at sikre høj kapacitet i teknologiens kemikalie- og luftrensning.

Kokosnøddeskallerne kan omdannes til aktivt kul med et ekstremt højt overfladeareal, der har evnen til at opsamle kemikalier, tobaksrøg, lugte og flygtige organiske forbindelser (VOC’er).

Inde i AG900 findes 2,7 kg aktivt kul. Dermed har AG900 en høj kapacitet til at opfange VOC’er og andre forurenende stoffer.

 

BRYD SMITTEKÆDER MED KRAFTFULD LUFTRENSNING

Dråber fra host og nys med SARS-COV-2 (coronavirus) kan forblive i luften i timevis. VOC’er forbliver luftbårne på ubestemt tid, og mange andre luftbårne patogener har meget langsomme udfældningshastigheder og kan holde sig svævende i luften i timer eller dage.

Jo kortere tid et patogen hænger i luften, desto lavere er risikoen for smitte og krydskontaminering. Derfor anbefaler Airgle® mindst 5 ACH (ACH = luftudskiftninger pr. time) i risikoområder.

AG900 leverer 5 ACH til et rum på 60 kvadratmeter – hvilket svarer til én ACH hvert 12. minut.

KRAFTFULD OG PRAKTISK 

 • Ultra lydsvag motorteknologi

 • Aluminiumskabinet

 • Letudskiftelige filtre

 • Handy fjernbetjening

 • Ozonfri teknologi

 • Energy Star-kvalificeret

 • Programmerbart LCD-kontrolpanel

 • Auto- og nattilstande

 • Variabel timer

 • Overvågning af luftkvalitet

 • Plug and Play-teknologi

 

INTELLIGENT KONTROLTEKNOLOGI

Den intelligente kontrolteknologi i Airgle®-appen gør det muligt for administratorer at overvåge og kontrollere alle Airgle®-enhederne på afstand.

FUNKTIONERNE OMFATTER:

 • Cloudbaseret fjernstyring af +100 enheder

 • Administration af enheder fra flere lokationer

 • Mulighed for oprettelse af avancerede tids- og datoskabeloner

 • Smartregulering af hastighed og drift

 • Overvågning af luftkvaliteten i realtid

 • Intelligent filtermonitorering

TEKNOLOGISK ÆSTETIK

Airgle® luftteknologi er konstrueret i et kabinet af aluminium med indsugningstæt design og fremstår som indbegrebet af høj kvalitet.

Hver komponent opfylder UL507- sikkerhedscertificeringen samt FDA, CSS og AHAM-standarder.

 • Lufttæt design

 • Ultra lydsvag motor

 • Infrarød fjernbetjening

 • Tredobbelt filtrering

 • Aluminiumskabinet

 • 360-graders hjul

 

ALUMINIUMSRAMMER GIVER STØRRE BESKYTTELSE

Airgle® luftfiltre har rammer af aluminium, som opfylder CDC-anbefalingerne for filtre. Metalrammer giver større beskyttelse mod bakterier og skimmelsvamp end materialer som fx papir, træ eller skumplast.

Airgles aluminiumsfilterrammer er stive, så ændringer i temperatur og fugtighed ikke får dem til at ændre form eller nedbrydes.

Den faste form er en nøglekomponent i den 100% forsegling, der sikrer, at al luft, der suges igennem teknologien fra Airgle®, passerer direkte gennem filtrene.

 

UNICEF

Airgle® er blevet udvalgt til at indgå i et såkaldt LTA (Long Term Arrangement) – altså et længerevarende partnerskab som leverandør af luftrensere til FN’s børnefond, UNICEF.

Luftrenserne bruges blandt andet i katastrofe- og højrisikoområder til at skabe så rene miljøer, som det teknisk er muligt.

UNICEF arbejder for børns rettigheder i over 190 lande og territorier.