Nationalt udviklingsprojekt – “Et sikkert og sundt indeklima”

Atea A/S og GC Healthcare A/S lancerer i vinterhalvåret 2021/22 demonstrations- og udviklingsprojektet ” Et sikkert og sundt indeklima”. Målet med projektet er, at forbedre indeklimaet gennem interne luftrensningssystemer i kommunale bygninger og særligt skoler, børneinstitutioner og plejehjem. Udviklingsprojektet er støttet økonomisk af Atea, ligesom der søges støtte ved udvalgte fonde om interesseorganisationer. Etablering af effektiv ventilation og et optimalt indeklima er i mange bygninger udformet af bygningernes konstruktion og opbygning, hvor et klassisk ventilationsanlæg vil betinge omfattende destruktive indgreb og rørinstallationer, blæsere etc. i luft- og tagkonstruktioner. 

GC Healthcare A/S vil i praksis leverer de tekniske løsninger ved mobile luftrensere til et sundt og sikkert indeklima ift. COVID19, ultrafine og miljøfremmede partikler og gasser. Atea og GC Healthcares målsætning er, at øge elevernes trivsel, indlæring og sundhed ved at forbedre indeklimaet i landets skoler. Samme målsætning gælder de helt små børn i landets institutioner, men også ældre og de mange ansatte i den kommunale sektor. 

Forventeligt vil 20-30 kommuner få mulighed for at deltage i udviklingsprojektet, som tilbydes udført i tre testmodeller (basis, udvidet & total) differentieret på omfanget af tekniske målinger, dokumentation og rådgivning om kommunikation og tekniske løsninger efter testperioden. Antallet af testrum ved klasse- og lærerværelser kan som udgangspunkt reguleres frit fra 10 – 30 renseenheder. 

I praksis tilbyder Atea A/S og GC Healthcare A/S de deltagende kommuner en ”pakkeløsning”, hvor processen er faciliteret, styret og kvalitetssikret af fagspecialister fra ingeniørfirmaet Dansk Miljørådgivning A/S /DMR). DMR er et privatejet ingeniørfirma med mere end 200 medarbejdere fordelt på bl.a. 16 danske kontorer. DMR´s specialafdelinger omfatter bl.a. autoriseret arbejdsmiljørådgivning, indeklimamålinger, radon, luft og skimmel, udvikling af intelligent prøvetagningsudstyr, certificerede støjrådgiver og specialister inden for miljøfremmede stoffer i indeklimaet. DMR har udarbejdet nærværende oplæg til et projektforløb med test af indeklimaløsninger fra GC Healthcare A/S. DMR´s rådgivning udføres i henhold til firmaets ISO 9001-2015 certificerede kvalitetsledelsessystem. Det kan i øvrigt nævnes at DMRs ledelsessystem ud over kvalitet (ISO9001:2015) også er certificeret efter:

  • ISO14001:2015: Miljøledelse
  • ISO45001:2018: Arbejdsmiljøledelse
  • DS49001: Social og samfundsmæssig ansvarlighed/CSR.

page3image38376112

 

 

Læs hele projektbeskrivelsen her!

HJÆLP TIL AT FINDE DE PRODUKTER DER PASSER TIL DINE BEHOV?

Er du stadig i tvivl, når du har browset gennem vores udvalg, må du endelig kontakte os.


Vi står til din rådighed med rådgivning om, hvordan du bedst kan sikre et trygt og smittefrit miljø for de mennesker, som har deres gang i din virksomhed, institution eller organisation.

Kontakt os