Løsninger

der forbedre hygiejnen, indeklimaet og den almene sundhed og trivsel, uden brug af kemikalier

Luftrensning til kontorfaciliteter

Luftrensning designet til Sundhedssektoren fås nu til dit kontor Airgle® AG900, der oprindeligt er designet til hospitaler, kan introducere Mekanisk Afstand® for dine medarbejdere via en kraftig og hurtig rensning af luften. Kombineret med hyppige og konsekvente overfladerengøringer kan Airgle® AG900 hjælpe med at forbedre produktiviteten og reducere fravær gennem et rent og produktivt arbejdsmiljø.

Luftrensning til Skoler og Uddannelsessteder

Klasseværelser er inkubatorer for smitsomme sygdomme. Patogenfri luft er afgørende for uddannelsesmiljøer. Jo mindre tid et potentielt patogen er i luften, jo mindre risiko har det for at skade. Det er velkendt at feks. indlæringsevnen påvirkes markant af dårlig indendørs luftkvalitet – men også koncentrationen i lokaler med dårlig indendørs luftkvalitet falder med op til hele 40% ved opgaver, der kræver kognitive færdigheder.Kombineret med hyppige og konsekvente overfladerengøringer kan Airgle® AG900 hjælpe med at forbedre produktiviteten og reducere fravær gennem et rent og produktivt arbejdsmiljø.

Luftrensning til Daginstitutioner

Man ved at kontinuerlig eksponering for nanopartikler og luftforurening også påvirker børns sundhed og udvikling på den lange bane. Da børns lungesystem endnu ikke er færdigudviklet er de særligt sensitive for disse udefrakommende påvirkninger. Med Mekanisk Afstand® er det foruden en markant forbedring af indeklimaet nu også muligt at reducere forekomsten af de potentielle patogener, som f.eks Skoldkopper, Coronavirus, Rotavirus, RS virus og alm. Influenzavirus mfl.

Luftrensning til Klinikker og venteværelser

Tandlæger og tandteknikere er med rette bekymrede for smitte fra og mellem deres patienter. Vores specialiserede tandrensningsløsninger sikrer, at tandpleje er sikret og der er et rent miljø før, under og efter behandling. I USA er det vedtaget ved lov at der min. skal være et HEPA 14 filter mellem behandler og patient grundet smitterisici fra aerosoler, derfor bruges udstyret i vid udstrækning ligeledes hos fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, akupunktører osv. Man anbefaler ligeledes intern luftrens i venteværelser, personalerum og områder med genoptræning/fitness mm.

Luftrensning til mødelokaler

Den største kilde til smitte er den direkte kontakt mellem mennesker og derved udskilning af aerosoler, som kan holde sig svævende i luften timevis. Mekanisk Afstand® reducerer timerne til få minutter og sænker derved smitterisikoen markant. Ved at implementere Mekanisk Afstand® i Jeres mødelokaler, sørger den interne luftrensning for et sikkert møde ved at rense luften i mødelokalet før / under / efter brug.

Luftrensning til Plejecentre

Det er en velkendt problematik at mange ældre har luftvejsgener. Grundet AG900s ekstrem høje effekt på VOC (Flygtige Organiske Forbindelser) kan de med fordel anvendes i fællesområder, og især til beboere udforStil dret med Hjerteinsufficiens, KOL , Astma, Allergi, MCS samt generel immunsvaghed. Stil dem gerne op i jeres træningsfaciliteter, kantiner, personale, møde – og rygerum.

Luftrensning til Gamerlokalet - e-sport

Hvor stor betydning har Social afstand haft på holdets ydeevne? Mekanisk Afstand® forbedrer indeklimaet i Gamer lokalerne markant, ved at reducere forekomsten af nanopartikler og forurenet luft der oftest ledsager de mange elektroniske devices. Derudover reducerer man potentielle smitterisici ved implementeringen, samtidig med kognitive evner som feks. Hukommelse, Regnefærdighed, Opfattelse af rum/retning optimeres med op til 40%.

Luftrensning til Hospitaler

Desinficering af overflader er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt i kampen mod at stoppe spredningen af smitte, vira og infektionssygdomme som feks. COVID 19. Vira og bakterier, der er luftbårne eller kan blive luftbårne igen ved bla. rengøring og sengetøjsskift, anbefales reduceret for at begrænse krydskontaminering. Mekanisk Afstand® forebygger smittespredning ved netop at reducere mængden af potentielle patogener i udvalgte og særligt udsatte områder.

Intern luftrens til fødevarevirksomheder

xxx