Hvorfor er et godt indeklima vigtigt?

Indeklimaet består af de faktorer, der påvirker den luft vi indånder, når vi befinder os indenfor.

Hvad betyder indeklima?

Et godt og rent indeklima er ikke kun sundt men er også med til at give en bedre koncentration- og præstationsevne.

Indeklimaet består af de faktorer, der påvirker den luft vi indånder, når vi befinder os indenfor. Det kan fx være fugt, røg, lys, lyd, kemikalier, vira, bakterier og andre luftbårne partikler.

De fleste danskere tilbringer langt mere tid indenfor end udenfor. Derfor er der god grund til at have fokus på at sikre et sundt indeklima, fx ved hjælp af luftrensere.

Dårligt indeklima kan skade helbredet

Ifølge Sundhedsstyrelsen (SST) kan et dårligt indeklima føre til uoplagthed, træthed, hovedpine og irritation af slimhinder. Det er bevist, at flere sygdomme smitter via luftbårne virus- eller bakteriepartikler herunder SARS-CoV-2 (coronavirus). Et godt indeklima kan derfor være med til at bryde smittekæder. Desuden kan et dårligt indeklima føre til eller forværre alvorlige sygdomme såsom allergi, astma og KOL, hjerte- og kredsløbslidelser og kræft.

Sårbare grupper særligt udsat

For sårbare grupper som allergikere, astmatikere, gravide, spædbørn og ældre kan dårligt indeklima være særligt skadende for helbredet.

Blandt andet viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet udgivet i det videnskabelige tidsskrift European Respiratory Journal, at selv lave niveauer af luftforurenende luftbårne stoffer kunne forbindes med lungeproblemer hos plejehjemsbeboere. (“Indoor air quality, ventilation and respiratory health in elderly residents living in nursing homes in Europe”, European Respiratory Journal 2015)

Vidste du, at…

  • Dårligt indeklima påvirker indlæringsevnen markant
  • Kontinuerlig eksponering for nanopartikler og forurening påvirker den generelle sundhed
  • Koncentrationen i lokaler med dårligt indendørs luftkvalitet kan falde med op til 40%